KSA: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        10/10/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2014 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)

- Nội dung họp:

+ Thông qua chiến lược tái cấu trúc Công ty và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc các nhà đầu tư chiến lược.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021