KQKD quý II/2012 của một số doanh nghiệp họ Sông Đà

KQKD quý II/2012 của một số doanh nghiệp họ Sông Đà

(ĐTCK) Cập nhật kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của một số công ty thuộc họ Sông Đà niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội.

CTCP Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH)

CTCP Sông Đà 207 (SDB)

CTCP Sông Đà 9 (SD9)

CTCP Sông Đà 7 (SD7)

CTCP Sông Đà 4 (SD4)

CTCP Sông Đà 1 (SD1)

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà (SDU)

Đơn vị: triệu đồng

Mã CK

Quý II

6 tháng

Doanh thu

LNST

EPS

Doanh thu

LNST

EPS

SDH

17.197

267

 

49.187

613

 

SDB

44.663

-8.693

-790

76.976

-13.890

-1.263

SD9

148.799

8.641

 

240.631

17.165

 

SD7

218.936

2.314

257

411.994

5.442

605

SD4

62.516

2.095

203

106.340

3.345

325

SD1

28.398

3.237

647

68.937

5.157

1.031

SDU

3.334

147

7

20.545

340

17

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 0.0 0.0%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%