KQKD quý II/2011 của DPM, OGC và PIT

KQKD quý II/2011 của DPM, OGC và PIT

(ĐTCK-online) Các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2011 của công ty mẹ gồm Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM), CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) và CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT).

Cụ thể, quý II/2011, DPM đạt 2.109,83 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, lợi nhuận sau thuế 793,33 tỷ đồng. Lũy kế 2 quý đầu năm, DPM đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 3.648,04 tỷ đồng và 1.361,79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 2 quý đầu năm 2011, OGC đạt doanh thu 354,14 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 117,13 tỷ đồng. Tính riêng quý II, OGC đạt 169,22 tỷ đồng doanh thu và 99,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Còn theo báo cáo kết quả kinh doanh PIT, doanh thu quý II đạt 420,3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 900,57 tỷ đồng và lợi nhuận quý II đạt 4,56 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 10,22 tỷ đồng.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%