KMT: Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT – HNX)

 

Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung (KMT – HNX)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 14/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 16 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%