KMR: CTCP Mirae (KMR- HOSE)


- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian Đại hội: 26/04/2014

- Địa điểm Đại hội: Chi nhánh Công ty Cổ phần Mirae, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

VNIndex

939.26

-4.43 (-0.47%)

 
VNIndex 939.26 -4.43 -0.47%
HNX 140.07 -0.81 -0.58%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%