KLS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: HĐQT Công ty sẽ thông báo đến VSD và các cổ đông sau.

- Nội dung họp: Theo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thanh toán: 25/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long từ ngày 25/03/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6). Cổ đông chưa lưu ký đến Công ty nhận cổ tức phải mang theo CMND, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%