KLF: Ngày GDKHQ Trả cổ phiếu thưởng (9%)

 

Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (KLF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:                  9% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 09 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, ông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu, số cổ phiếu của cổ đông A được thưởng là 9,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 9 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu tại Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF - tầng 5B tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%