KLF: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (KLF – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 03 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội

- Nội dung họp: Theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty

VNIndex

995.64

-7.44 (-0.75%)

 
VNIndex 995.64 -7.44 -0.75%
HNX 146.53 -1.17 -0.8%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021