KKC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

 

sCông ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

(1) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí - số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Nội dung thực hiện: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên

(2) Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15% ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí – số 6 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/04/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%