KIP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)

KIP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (10%)


CTCP K.I.P Việt Nam (KIP - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2020

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

VNIndex

943.82

-0.6 (-0.06%)

 
VNIndex 943.82 -0.6 -0.06%
HNX 140.44 0.11 0.08%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%