Kính hiển vi dành riêng cho điện thoại và máy tính bảng

(ĐTCK) uHandy là một loại kính hiển vi dành riêng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Thiết bị này cho phép bạn nhìn rộng hơn và sâu hơn các mẫu vật chất mà bạn muốn nghiên cứu.

Tác giả Ngọc Tuấn