KIM Việt Nam không ghi nhận doanh thu, báo lỗ 9,7 tỷ đồng trong quý III

(ĐTCK) Công ty cổ phần Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa có thêm một quý không ghi nhận doanh thu, báo lỗ 9,7 tỷ đồng.
KIM Việt Nam không ghi nhận doanh thu, báo lỗ 9,7 tỷ đồng trong quý III

Theo báo cáo tài chính quý III/2020 của KIM Việt Nam, trong kỳ, Công ty không ghi nhận doanh thu, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 92,7 triệu đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, KIM Việt Nam không ghi nhận doanh thu, so với mức 401,1 triệu đồng cùng giai đoạn năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2020 là âm 9,79 tỷ đồng, so với mức lỗ 584,4 triệu đồng cùng kỳ năm 2019. Luỹ kế tới cuối quý III, Công ty đang lỗ sau thuế 16,9 tỷ đồng, so với mức lỗ 1,48 tỷ đồng cùng giai đoạn năm 2019.

Giải trình biến động, KIM Việt Nam cho biết, Công ty có sự thay đổi lớn về cổ đông và tái cơ cấu doanh nghiệp kể từ ngày 20/2/2020. Vào thời gian này, Công ty chưa có hoạt động đầu tư và doanh thu trong khi chi phí tái cơ cấu lớn dẫn đến báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ. Công ty có kế hoạch sẽ cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong quý IV/2020.

Đáng chú ý, trong báo cáo bán niên 2020, đơn vị kiểm toán EY lưu ý, tại ngày 30/6/2020, Công ty có vốn pháp định đăng ký là 25 tỷ đồng và đã phát sinh một khoản lỗ thuần 7,2 tỷ đồng cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020.

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Công ty tại ngày 30/6/2020 là 18,23 tỷ đồng, thấp hơn vốn pháp định. Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 22 Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, trong vòng 6 tháng kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, Công ty phải tăng vốn để bảo đảm vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định.

Công ty cổ phần Quản lý quỹ KIM Việt Nam trước đây là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,009.44

-0.78 (-0.08%)

 
VNIndex 1,009.44 -0.78 -0.08%
HNX 147.75 -0.41 -0.28%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021