Kienlongbank hoàn thành 103,80% kế hoạch lợi nhuận năm 2017

Kienlongbank hoàn thành 103,80% kế hoạch lợi nhuận năm 2017

(ĐTCK) Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kienlongbank cho biết, tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản Ngân hàng đạt 37.353 tỷ đồng, hoàn thành 102,34% (tăng 22,67% so với năm 2016); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 24.686 tỷ đồng, hoàn thành 99,94% (tăng 24,89% so với năm 2016); tổng nguồn vốn huy động đạt 33.152 tỷ đồng, hoàn thành 102,01% (tăng 25,74% so với năm 2016); tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,83%.

Năm 2017, Kienlongbank đã đạt được lợi nhuận trước thuế 259,51 tỷ đồng, hoàn thành 103,80% (tăng 71,2% so với năm 2016), trong đó lãi hoạt động dịch vụ tăng gấp 1,36 lần so với năm 2016.

Với những kết quả mà Kienlongbank đã đạt được, Ban lãnh đạo Ngân hàng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2018 và giải pháp thực hiện, bám sát mục tiêu hoạt động “An toàn, bền vững và lợi nhuận hợp lý”, đề cao tính minh bạch và chuyên nghiệp, kiên định theo định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng.

Theo đó, Kienlongbank vẫn tiếp tục định hướng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ đối tượng khách hàng

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021