Tất cả các bộ, ngành, địa phương khi phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định xu hướng tích cực của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Chí Cường

Tất cả các bộ, ngành, địa phương khi phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định xu hướng tích cực của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Chí Cường

Kiên định đổi mới, nỗ lực bứt phá

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục kiên định tinh thần đổi mới, nỗ lực bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thậm chí, phải trở thành “trung tâm đổi mới sáng tạo” của cả nước, tiên phong xây dựng thể chế, chính sách để vận hành toàn bộ nền kinh tế.

Trách nhiệm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2019

Một sự đồng thuận nhìn thấy rõ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, diễn ra hôm qua (18/7), đó là tất cả các bộ, ngành, địa phương khi phát biểu tại Hội nghị đều khẳng định xu hướng tích cực của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm.

Xu thế là tích cực, nên nhiều địa phương đã đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao trong nửa đầu năm, qua đó đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của toàn nền kinh tế. Đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất có lẽ là Hải Phòng, với 16,3%. Và đây là lý do khiến ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng rất hào hứng khi công bố rằng, đó là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay của Hải Phòng. Con số này đã cao gấp 2,5 lần mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước.

Không đạt được tốc độ tăng trưởng cao như Hải Phòng, nhưng tăng trưởng GRDP của Hà Nội cũng đạt tới con số 7,21%. Trong khi đó, mức tăng trưởng GRDP của Đồng Nai là 8,02%; của Thừa Thiên Huế là 6,87%... Đều là những con số tích cực và tất cả những nỗ lực này đã góp phần quan trọng làm nên tốc độ tăng trưởng chung 6,76% trong 6 tháng đầu năm của toàn nền kinh tế.

Tuy con số 6,76% còn thấp hơn so với mức tăng trưởng của 6 tháng đầu năm ngoái, song phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã khẳng định, đây là kết quả “rất đáng khích lệ”. Không chỉ tăng trưởng GDP đạt khá, mà trong 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực.

Hẳn nhiên, với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những đóng góp không nhỏ. Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, khi phát biểu tại Hội nghị, cũng đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là tổng tham mưu trưởng về điều hành kinh tế vĩ mô.

Phó thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kịp thời và có chất lượng các nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về các giải pháp điều hành kinh tế, cũng như các giải pháp nhằm tiếp tục cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây là hai nghị quyết có ý nghĩa rất lớn, làm nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế trong cả năm 2019.

Cùng với hai nghị quyết này, sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn tham mưu Chính phủ ban hành các nghị quyết về khơi thông động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

“Tuy 6 tháng đầu năm, kinh tế đã diễn biến tích cực, nhưng 6 tháng cuối năm, tình hình còn khó khăn. Tăng trưởng không đơn giản, kiểm soát lạm phát không đơn giản, đảm bảo các cân đối vĩ mô cũng không đơn giản. Với tư cách là tổng tham mưu trưởng kinh tế của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải nhanh nhạy, chủ động hơn nữa trong tham mưu các chính sách điều hành vĩ mô, chủ động và phối hợp nhiều hơn nữa với các chính sách vĩ mô khác, như chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, gắn với đó là các cân đối lớn của nền kinh tế”, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kiên định đổi mới, nỗ lực bứt phá

Năm 2019 được xác định là năm bứt phá của nền kinh tế. Cụm từ “bứt phá” một lần nữa được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với hàm ý giao nhiệm vụ cho Bộ phải làm sao để nền kinh tế thực sự bứt phá trong năm 2019.

Nhưng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chỉ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, khi phát biểu tại Hội nghị, đã chia sẻ rằng, ngay trước khi tới tham dự Hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông đã nhận được lời “nhắn nhủ” của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải xác định nhiệm vụ chính là xây dựng thể chế, chính sách để vận hành toàn bộ nền kinh tế, để kiến tạo phát triển và coi đó là nhiệm vụ bao trùm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, tiên phong đi đầu trong cải cách, đổi mới thể chế kinh tế”, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Trên thực tế, trong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã luôn tiên phong, đi đầu trong cải cách, đổi mới. Điều này tiếp tục được thể hiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm, khi hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong xây dựng thể chế, pháp luật đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt.

Chẳng hạn, Bộ đã thành công trong việc dự thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Luật Đầu tư công (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020, với nhiều cải cách, đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, tạo điều kiện khơi thông nguồn lực đầu tư cho phát triển của cả Nhà nước và khu vực tư nhân.

Trong suốt hơn 2 năm xây dựng và hoàn thiện Dự án Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo, đã luôn chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác quản lý đầu tư công trên tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ.

Tiếp nối bài học kinh nghiệm và những thành công trong xây dựng Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

“Đây là hai dự luật quan trọng, có mức độ khó hơn so với Luật Đầu tư công, do có nhiều điểm đổi mới và phạm vi tác động đến nhiều đối tượng, bao gồm cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và huy động hiệu quả nguồn vốn đầu tư của toàn nền kinh tế, nhất là vốn đầu tư khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Khó hơn, nhưng khó mấy cũng phải hoàn thành. Đó là quan điểm xuyên suốt mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng luôn quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên của toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê.

Và vì tiên phong đổi mới, cải cách, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đi đầu trong đề xuất các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, trong xây dựng Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0, trong xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, nhằm nắm bắt được các cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

Vì tiên phong đổi mới và cải cách, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ động xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”. Đây được cho là bước đi vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn tới.

Đánh giá cao điều này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, khi phát biểu tại Hội nghị, cũng đã bày tỏ sự vui mừng khi nghe Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói rằng, sẽ kiên quyết từ chối các dự án đầu tư nước ngoài công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các dự án có dấu hiệu núp bóng đầu tư để lẩn tránh xuất xứ, gian lận thương mại, cũng như sẽ kiểm soát, ngăn chặn chuyển giá ngay từ khi thành lập doanh nghiệp… “Chính phủ cũng đồng tình không ngoan nhượng với các dự án đầu tư như thế này”, Phó thủ tướng khẳng định.

Để tạo sự bứt phá cho nền kinh tế, tại Hội nghị, các địa phương cũng đã đề xuất rất nhiều vấn đề liên quan đến việc xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cũng như những vướng mắc, chồng chéo nảy sinh trong quá trình thực thi các Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai… Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ghi nhận điều này và cam kết, sẽ từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương và kinh tế cả nước phát triển.

Trong khi đó, giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã nhấn mạnh chuyện làm sao để tạo chuyển biến căn bản về giải ngân vốn đầu tư công từ năm tới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa 

- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Là một ngành, một cơ quan có nhiệm vụ nặng nề nhất, được giao nhiều công việc có tính chất khó, phức tạp nhất, phạm vi rộng, tác động đến nhiều đối tượng, với các yêu cầu cao về thời gian, tiến độ và chất lượng, toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng luôn ý thức được trách nhiệm của ngành, của cơ quan, quán triệt sâu sắc và kiên định tinh thần cải cách, đổi mới, nỗ lực bứt phá, phát huy trí tuệ tập thể, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu tổng hợp về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là thể hiện được vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, luôn đi đầu trong công cuộc cải cách, đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gay gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt để. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cầu thị, lắng nghe và tiếp thu để ngày càng hoàn thiện hơn, hành động nhanh, quyết liệt hơn nữa, phục vụ chuyên nghiệp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.69

0.39 (0.04%)

 
VNIndex 943.69 0.39 0.04%
HNX 140.88 1.06 0.75%
UPCOM 63.85 0.0 0.0%