Cầu Rồng Lớn (Km 641+700 đường sắt Bắc Nam), thuộc địa phận xã Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị là một trong số những cầu yếu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.HCM.

Cầu Rồng Lớn (Km 641+700 đường sắt Bắc Nam), thuộc địa phận xã Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị là một trong số những cầu yếu thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.HCM.

Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng vốn tại 14 dự án giao thông

Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán 14 dự án hạ tầng giao thông có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có 4 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa ký Quyết định số 1115/QĐ – KTNN về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được triển khai theo hình thức PPP (Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết).

Ngoài 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam – Phía Đông, trong số các dự án hạ tầng giao thông sẽ được kiểm toán cùng đợt có: Dự án cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.HCM; Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn; Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội – Vinh; Dự án gia cố các hầm kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang; Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24; Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 4 đoạn nối Hà Giang – Lào Cai; Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25; Dự án Quốc lộ 27 đoạn tránh Liên Khương; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa – Pò Mã; Dự án cải tạo, nâng cấp mặt đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của nhà nước và theo hợp đồng BOT; phát hiện kịp thời những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Thời gian kiểm toán là từ khi triển khai đến ngày 30/8/2020 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Tin bài liên quan

VNIndex

912.5

6.31 (0.69%)

 
VNIndex 912.5 6.31 0.69%
HNX 132.64 0.45 0.34%
UPCOM 60.66 -0.08 -0.14%