Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP quý I/2021

(ĐTCK) Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý I/2021 được Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29/3, về cơ cấu nền kinh tế quý I/2021, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 42,20% tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,45%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,71 và cuối cùng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,64% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là 42,82%; 35,86%; 11,66%; 9,66%).
Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP quý I/2021 ảnh 1
Tin bài liên quan