KHP: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt (3%)

KHP: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt (3%)


CTCP  Điện lực Khánh Hòa (KHP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2019

Lý do và mục đích:   Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 06/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính

– Kế toán Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%