KHP: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014 (5%)

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        10/11/2014

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 24/11/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, số 11 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 24/11/2014.

VNIndex

942.49

-1.2 (-0.13%)

 
VNIndex 942.49 -1.2 -0.13%
HNX 140.8 -0.09 -0.06%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%