NĐT nước ngoài chỉ được mua tối đa 30% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam

NĐT nước ngoài chỉ được mua tối đa 30% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam

Không tăng "room" cho NĐT nước ngoài tại ngân hàng

(ĐTCK-online) Theo dự thảo Thông tư về việc NĐT nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đóng góp, NĐT nước ngoài được mua tối đa 30% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần tối đa của 1 NĐT nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng và người có liên quan đến NĐT đó là 5% vốn điều lệ.

Mức sở hữu cổ phần tối đa của tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan là 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng Việt Nam . Thông tư này cũng quy định, mức sở hữu tối đa của cổ đông chiến lược nước ngoài và người có liên quan tại tổ chức tín dụng Việt Nam là 20% vốn điều lệ.

Như vậy, "room" cho NĐT nước ngoài tại các ngân hàng Việt Nam vẫn được giữ nguyên như quy định hiện tại, dù nhiều ngân hàng kiến nghị "nới".

Các điều kiện của NĐT nước ngoài trong dự thảo Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước hầu như không có sự thay đổi so với Thông tư số 10/2011/TT-NHNN ngày 22/4/2011 quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa.

VNIndex

957.18

7.28 (0.76%)

 
VNIndex 957.18 7.28 0.76%
HNX 141.61 0.75 0.53%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%