Không nắm được xu thế lớn toàn cầu, ngành dệt may sẽ bị thu hẹp

Báo cáo “Dệt may Việt Nam: Tác động của Covid-19 và xa hơn nữa” vừa được công bố bởi Chương trình Nghiên cứu Chiến lược Mekong - Trung Quốc (MSCC) thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam...
Không nắm được xu thế lớn toàn cầu, ngành dệt may sẽ bị thu hẹp ảnh 1
Tin bài liên quan