Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 161 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 161 tỷ đồng trong phiên đầu tuần

(ĐTCK) Sau khi bán ròng hơn 363 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước thì sang đến phiên đầu tuần mới, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chuỗi bán ròng của mình trên thị trường, với giá trị phiên đầu tuần mới hôm nay là 161,51 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 10,42 triệu đơn vị, giá trị 363,87 tỷ đồng, giảm 32% về khối lượng và 29% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (6/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 16,75 triệu đơn vị, giá trị 513,89 tỷ đồng, giảm 27% về khối lượng và 41% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 6,33 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 150,02 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 7,87 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 356,56 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất GAS với giá trị 14 tỷ đồng, tương ứng 171.480 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCI với giá trị 13,3 tỷ đồng, tương ứng 172.630 đơn vị. Tiếp theo là PLX với 11,2 tỷ đồng, tương ứng 200.740 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có VRE 9,7 tỷ đồng; VCB 8,4 tỷ đồng; CTD 7,2 tỷ đồng; VNM 6,8 tỷ đồng; CVT 5,3 tỷ đồng; NT2 2,4 tỷ đồng; PAC 1,9 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HPG với giá trị 39,6 tỷ đồng, tương ứng 1,09 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với giá trị 37,8 tỷ đồng, tương ứng 358.160 đơn vị. Tiếp theo là MSN với 24 tỷ đồng, tương ứng 323.990 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VJC 17,2 tỷ đồng; NVL 14,7 tỷ đồng; LDG  13,8 tỷ đồng; VND 11,9 tỷ đồng; STB 9,5 tỷ đồng; CII 8 tỷ đồng; HDB 7,4 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 2,45 triệu đơn vị, giá trị 38,5 tỷ đồng, gấp 8 lần về khối lượng và gần 16 lần về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,76 triệu đơn vị, giá trị 27,79 tỷ đồng, gần gấp 2 lần về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 694.600 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 10,71 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 627.719 đơn vị, giá trị bán ròng 11,55 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 16,6 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,02 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là CEO với 3,73 tỷ đồng, tương ứng 303.900 đơn vị. Tiếp theo là PVE, nhưng chỉ có hơn 46 triệu đồng; SHS 36 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 6,6 tỷ đồng, tương ứng 387.800 đơn vị. Đứng thứ 2 là LAS với 1,34 tỷ đồng, tương ứng 118.200 đơn vị.

Tiếp theo là API 960 triệu đồng; MAS 322 triệu đồng; SD9 138 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 794.780 đơn vị, giá trị 20,05 tỷ đồng, bằng 1/2 về khối lượng và giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,58 triệu đơn vị, giá trị 42,25 tỷ đồng, tăng 46% về khối lượng và gần 6% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 1,78 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 22,2 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 269.618 đơn vị, nhưng giá trị lại là mua ròng 4,29 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất QNS với giá trị 3,3 tỷ đồng, tương ứng 90.000 đơn vị. Tiếp theo là HVN với 393 triệu đồng; VEA 147 triệu động; VEA 147 triệu đồng; SDI 122 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị 15,88 tỷ đồng, tương ứng 988.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là POW với 4,2 tỷ đồng, tương ứng 358.000 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có OIL 3,4 tỷ đồng; VGT 2,8 tỷ đồng; KHA 817 triệu đồng; TBD 273 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 9/7, khối ngoại đã bán ròng hơn 7,42 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 161,51 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 8,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 363,82 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông