Khối ngoại mua ròng hơn 400 tỷ trong phiên VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

(ĐTCK) Sau phiên bán ròng nhẹ hôm qua, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh 400,55 tỷ đồng trong phiên VN-Index lập đỉnh lịch sử mới tại 1.174,46 điểm.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 20,13 triệu đơn vị, giá trị 1.307,09 tỷ đồng, tăng 7,5% về khối lượng và tăng nhẹ gần 3 tỷ đồng về giá trị so với phiên hôm qua (29/3).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 12,78 triệu đơn vị, giá trị 954,89 tỷ đồng, giảm hơn 29% về khối lượng và hơn 15% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 7,35 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 352,2 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 692.778 đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 97,88 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất VHC với giá trị 76,5 tỷ đồng, tương ứng 1,11 triệu đơn vị. VIC đứng thứ 2 với giá trị 61,2 tỷ đồng, tương ứng 529.930 đơn vị.

Tiếp theo là DXG với giá trị mua ròng 53,3 tỷ đồng, tương ứng 1,51 triệu đơn vị, và là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng. HPG được mua 39,6 tỷ đồng, tương ứng 653.660 đơn vị, đứng thứ 4.

Các mã được mua ròng khác là NT2 (8,92 tỷ đồng); VCB (10 tỷ đồng); BVH (11,5 tỷ đồng); BID (13,8 tỷ đồng); VND (19,2 tỷ đồng); VRE (22,5 tỷ đồng).

ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 122,8 tỷ đồng, tương ứng 604.190 đơn vị, đồng thời cũng là mã bị bán ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là VJC với giá trị bán ròng 8,15 tỷ đồng, tương ứng 36.380 đơn vị. Tiếp theo là SAB với giá trị 5,8 tỷ đồng, tương ứng 14.160 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác có GTN (2,1 tỷ đồng); SAM (2,58 tỷ đồng); NTL (2,68 tỷ đồng); KBC (3,3 tỷ đồng); SSI (5 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,09 triệu đơn vị, giá trị 17,75 tỷ đồng, tăng nhẹ về khối lượng nhưng giảm nhẹ về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,3 triệu đơn vị, giá trị 14,59 tỷ đồng, gấp 2 lần về khối lượng và tăng 18% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 208.553 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 3,16 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 369.374 đơn vị, giá trị mua ròng 8,15 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạn nhất VGC với giá trị 4,17 tỷ đồng, tương ứng 172.210 đơn vị. Đứng thứ 2 là CEO với giá trị 3,75 tỷ đồng, tương ứng 266.200 đơn vị.

Tiếp theo là BVS, nhưng chỉ có gần 400 triệu đồng được mua ròng, tương ứng 20.000 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất DNP với giá trị 1,85 tỷ đồng, tương ứng 100.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là KVC với giá trị 1,52 tỷ đồng, tương ứng 607.200 đơn vị, và là mã bị bán ròng mạnh nhất về khối lượng.

Tiếp theo là VCG với giá trị bị bán ròng 1,15 tỷ đồng, tương ứng 50.000 đơn vị. Các mã khác bị bán ròng còn có PVS (198 triệu đồng); CSC (281 triệu đồng); MAS (330 triệu đồng); NDN (695 triệu đồng).

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,76 triệu đơn vị, giá trị 47,58 tỷ đồng, tăng hơn 74% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra chỉ 155.300 đơn vị, giá trị 2,39 tỷ đồng, bằng một nửa về giá trị và bằng 1/6 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 1,61 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 45,19 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 701.200 đơn vị, giá trị mua ròng 23,78 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất POW với giá trị gần 15 tỷ đồng, tương ứng 909.300 đơn vị, và cũng là mã được mua ròng lớn nhất về khối lượng.

Đứng thứ 2 là ACV với giá trị 13,86 tỷ đồng, tương ứng 132.100 đơn vị. Tiếp theo là BSR với giá trị 7,3 tỷ đồng, tương ứng 277.600 đơn vị. Đứng thứ 4 là QNS với giá trị 3,7 tỷ đồng, tương ứng 66.900 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác có SCS (920 triệu đồng); BCM (981 triệu đồng); GVR (1,85 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất HIG, nhưng giá trị chỉ có hơn 360 triệu đồng, tương ứng 55.300 đơn vị. Tiếp theo là VCA với giá trị 207 triệu đồng, PGV bị bán 147 triệu đồng...

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 30/3, khối ngoại mua ròng hơn 8,75 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 400,55 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 1,76 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị lại là bán ròng 65,95 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%