Khối ngoại mua ròng hơn 27.950 tỷ đồng trong tuần vừa qua

Khối ngoại mua ròng hơn 27.950 tỷ đồng trong tuần vừa qua

(ĐTCK) Sau khi mua ròng nhẹ chỉ gần 6 tỷ đồng trong tuần trước, khối ngoại lại tiếp tục bán mạnh trong 4 phiên liên tiếp từ đầu tuần này, nhưng nhờ phiên 18/5, có lượng lớn cổ phiếu VHM được sang tay đã kéo giá trị nhà đầu tư nước ngoài tuần này lên mua ròng 27.950,3 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp từ đầu tuần và chỉ thực hiện 1 phiên mua ròng lớn trong phiên cuối tuần, với đóng góp chủ yếu là giao dịch thỏa thuận 248,89 triệu cổ phiếu VHM, tương ứng gần 28.548 tỷ đồng.

Tổng cộng tuần này, khối ngoại đã mua ròng 254,5 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27.928,21 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, đã mua ròng gần 10,8 triệu dơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 201,78 tỷ đồng

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/5

11,4

12,45

-1,05

624,68

718,37

-93,69

15/5

13,61

13,8

-0,19

663,35

797,28

-133,93

16/5

21,57

12,51

9,06

637,08

722,09

-85,01

17/5

9,7

11,6

-1,89

436,78

642,63

-205,84

18/5

265,56

16,98

248,57

29.329,08

882,39

28.446,69

Tổng cộng

321,84

67,34

254,5

31.690,97

3.762,76

27.928,21

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 2 phiên và còn lại 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,65 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 12,3 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại bán ròng 10,94 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 205,74 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/5

0,49

0,37

0,12

4,87

8,9

-4,03

15/5

0,76

1,01

-0,25

9,56

18,69

-9,13

16/5

4,82

1,9

2,91

67,12

29,46

37,66

17/5

0,97

1,45

-0,48

17,12

31,16

-14,04

18/5

1,3

0,96

0,34

21,65

19,81

1,84

Tổng cộng

8,34

5,69

2,65

120,32

108,02

12,3

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua ròng 3 phiên và 2 phiên bán ròng. Tổng cộng tuần này, khối ngoại đã bán ròng chỉ khoảng 670.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 9,79 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại cũng bán ròng với hơn 860.000 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là mua ròng 22,72 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng (triệu)

Giá trị (tỷ đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

14/5

0,6

0,61

-0,014

19,96

10,26

9,7

15/5

0,95

1,54

-0,6

19,29

28,89

-9,6

16/5

0,96

1,01

-0,05

23,34

20,79

2,55

17/5

0,25

0,86

-0,61

8,75

16,34

-7,59

18/5

1,68

1,09

0,58

42,88

28,15

14,73

Tổng cộng

4,44

5,11

-0,67

114,22

104,43

9,79

Tính chung trên cả 3 sàn trong tuần qua, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 256,48 triệu đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 27.950,3 tỷ đồng.

Trong khi tuần trước, khối ngoại  gần như cân bằng về khối lượng mua bán cổ phiếu trên thị trường, với giá trị là mua ròng chỉ 5,75 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%