Khối ngoại mua ròng 290 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 4

Khối ngoại mua ròng 290 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 4

(ĐTCK) Không còn yếu tố đột biến đến từ MSN cùng tâm lý thận trọng khi kỳ nghỉ lễ kéo dài đang đến gần khiến giao dịch của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giảm khá mạnh trong tuần qua. Trong đó, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái mua ròng dù giá trị tiếp tục giảm mạnh, với hơn 290 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày 28/4. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,85 triệu đơn vị, trong khi tuần trước đó mua ròng 13,43 triệu đơn vị. Tuy nhiền, tổng giá trị vẫn là mua ròng 275,57 tỷ đồng, giảm 36.2% so với tuần trước đó.

Cụ thể, khối này đã mua vào 45,14 triệu đơn vị, giá trị 2.372,48 tỷ đồng (giảm 58,48% về lượng và gần 44% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 48,99 triệu đơn vị, giá trị 2.906,91 tỷ đồng (giảm 48,58% về lượng và 44,88% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 24-28/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/4

6.635.260

6.443.470

191.790

346.030

258.160

87.870

25/4

5.541.930

5.581.180

-39.250

229.690

164.730

64.960

26/4

6.660.100

7.694.830

-1.034.730

293.700

263.910

29.790

27/4

12.615.070

11.739.200

875.870

571.630

464.640

106.990

28/4

13.688.567

17.532.087

-3.843.520

931.430

945.470

-14.040

Tổng

45.140.927

48.990.767

-3.849.840

2.372.480

2.096.910

275.570

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 3 phiên và 2 phiên bán ròng liên tiếp ngày 25-26/4. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 395.785 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 4,66 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 11,65 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 56,24 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào gần 7,8 triệu đơn vị, giá trị 106,74 tỷ đồng (tăng 53,26% về lượng và 30,58% giá trị so với tuần trước) và bán ra 7,4 triệu đơn vị, giá trị 102,08 tỷ đồng (giảm 55,77% về lượng và 26% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 24-28/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/4

571.350

323.880

247.470

11.860

7.310

4.550

25/4

848.080

2.195.720

-1.347.640

13.090

21.810

-8.720

26/4

684.610

1.538.649

-854.039

9.980

21.060

-11.080

27/4

2.439.300

1.497.861

941.439

34.700

21.070

13.630

28/4

3.255.039

1.846.484

1.408.555

37.110

30.830

6.280

Tổng

7.798.379

7.402.594

395.785

106.740

102.080

4.660

Trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên liên tiếp và duy nhất 1 phiên bán ròng vào cuối tuần ngày 28/4. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 688.500 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10 tỷ đồng, giảm 17% về lượng và 63% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 1,36 triệu đơn vị, giá trị 44,25 tỷ đồng (tăng 27% về lượng và 26% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 670.900 đơn vị, giá trị 34,25 tỷ đồng (tăng 179,19% về lượng và 325,47% về giá trị so với tuần trước đó).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 24-28/4

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

24/4

153.500

7.900

145.600

7.300

320

6.980

25/4

38.000

1.000

37.000

1.440

60

1.380

26/4

352.100

81.700

270.400

11.500

3.590

7.910

27/4

437.700

270.100

167.600

17.520

13.330

4.190

28/4

378.100

310.200

67.900

6.490

16.950

-10.460

Tổng

1.359.400

670.900

688.500

44.250

34.250

10.000

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 2,77 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 2,61 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 290,23 tỷ đồng, giảm 27,94% so với tuần trước (mua ròng 402,76 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, GAS dẫn đầu danh mục cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 88,43 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, CII là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với 1,92 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 71,58 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, BCG được mua ròng 1,54 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 8 tỷ đồng và ITA được mua ròng 1,52 triệu cổ phiếu, giá trị 4,95 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VCB về giá trị đạt 104,28 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng 2,98 triệu cổ phiếu.

Còn xét về khối lượng, SCR là cổ phiếu dẫn đầu danh mục bị bán ròng với hơn 5,2 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 44,04 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, DCM bị bán ròng 3,59 triệu cổ phiếu, giá trị 43,91 tỷ đồng; SSI bị bán ròng 1,28 triệu cổ phiếu, giá trị 28,11 tỷ đồng và HPG bị bán ròng 1,13 triệu cổ phiếu, giá trị 32,78 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, VCG là  cổ phiếu dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh trong tuần này, với khối lượng 2,37 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng 36,21 tỷ đồng.

Tiếp đó, APS được mua ròng 672.400 cổ phiếu, giá trị 1,8 tỷ đồng và SDH được mua ròng 449.100 cổ phiếu, giá trị 0,85 tỷ đồng.

Trong khi đó, SHB tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 3,97 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 29,48 đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là SSM bị bán ròng 591.700 cổ phiếu, giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,006.91

0.94 (0.09%)

 
VNIndex 1,006.91 0.94 0.09%
HNX 148.24 -0.16 -0.11%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021