Khối ngoại có tuần mua ròng đầu tiên sau hơn 1 tháng

Khối ngoại có tuần mua ròng đầu tiên sau hơn 1 tháng

(ĐTCK) Sau 6 tuần bán ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài đã có tuần mua ròng đầu tiền, dù mức mua ròng khá nhẹ.

> Chứng khoán tuần mới: Rủi ro thanh khoản tăng

Trong tuần giao dịch từ ngày 8-17/7, thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu là lình xình với thanh khoản đứng ở mức rất thấp, nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch rất nhỏ giọt. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, với sự trở lại của dòng tiền, thị trường đã có phiên giao dịch khởi sắc cả về thanh khoản và điểm số.

Cụ thể, trong tuần, VN-Index có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, đứng phiên cuối tuần ở mức 493,99 điểm, tăng 8,33 điểm, tương đương tăng 1,72% so với cuối tuần trước. Trong khi đó, HNX lại có 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, tuy nhiên, nhờ phiên tăng mạnh cuối tuần, nên HNX-Index cũng có tuần tăng điểm. Kết thúc tuần, HNX-Index tăng 0,43 điểm, tương đương tăng 0,67%, lên 63,12 điểm.

Trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài giảm giao dịch, chỉ tập trung chính vào các mã bluechip. Trong đó, nhờ mua vào khá mạnh VIC và GAS trong phiên cuối tuần, nên dù bán ròng về khối lượng, nhưng họ vẫn mua ròng về giá trị trong tuần.

Cụ thể, trong tuần, họ mua vào tổng cộng 11,9 triệu đơn vị, giảm 5,1% so với tuần tước. Tổng giá trị mua vào đạt 586,03 tỷ đồng, tăng 29% so với tuần trước. Ngược lại, họ bán ra 14,26 triệu đơn vị, giảm 29,48% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ra đạt 578,17 tỷ đồng, tăng 4,12% so với tuần trước. Như vậy, họ bán ròng 2,35 triệu đơn vị trong tuần, giảm 69,4% so với tuần trước. Tuy nhiên, xét về giá trị, họ mua ròng 7,86 tỷ đồng, trong khi tuần trước họ bán ròng 101,14 tỷ đồng.

Các mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh trong tuần là GAS (48,16 tỷ đồng), VIC (42,46 tỷ đồng), DRC (21,08 tỷ đồng), PVD (17,75 tỷ đồng). Trong khi đó, họ bán ròng mạnh nhất là các mã MSN (32,57 tỷ đồng), BVH (15,46 tỷ đồng), HAG (13,35 tỷ đồng), DPM (12,35 tỷ đồng).

Tổng hợp giao dịch của NĐTNN trên HOSE từ 8-12/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/7/2013

1.825.660

2.039.750

-214.090

80.630

73.340

7.290

9/7/2013

995.920

975.990

19.930

27.260

23.160

4.100

10/7/2013

3.191.740

5.680.670

-2.488.930

241.020

287.470

-46.450

11/7/2013

1.681.119

2.543.089

-861.970

71.800

86.920

-15.120

12/7/2013

4.212.164

3.020.864

1.191.300

165.320

107.280

58.040

Tổng

11.906.603

14.260.363

-2.353.760

586.030

578.170

7.860

 

Trên HNX, họ mua vào 4,49 triệu đơn vị, tăng 4,41% so với tuần trước. Tổng giá trị mua vào đạt 42,22 tỷ đồng, giảm 29,43% so với tuần trước. Trong khi đó, họ cũng bán ra 3,5 triệu đơn vị, tăng 32,08% so với tuần trước. Tổng giá trị mua vào đạt 36,68 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tuần trước. Như vậy, họ mua ròng gần 1 triệu đơn vị trên HNX, giảm 39,39% so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng đạt 5,54 tỷ đồng, giảm 77,03% so với tuần trước.

Tổng hợp giao dịch của NĐTNN trên HNX từ 8-12/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

8/7/2013

1.566.700

912.400

654.300

15.810

9.200

6.610

9/7/2013

446.200

201.826

244.374

4.040

2.290

1.750

10/7/2013

1.026.600

1.662.200

-635.600

11.640

17.030

-5.390

11/7/2013

215000

470.400

-255.400

3.030

4.770

-1.740

12/7/2013

1.237.100

249.800

987.300

7.700

3.390

4.310

Tổng

4.491.600

3.496.626

994.974

42.220

36.680

5.540

 

Tính chung trên cả 2 sàn trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,36 triệu đơn vị, giảm 77,45% so với tuần trước. Tuy nhiên, xét về giá trị, họ mua ròng 13,4 tỷ đồng, trong khi tuần trước họ bán ròng 77,03 tỷ đồng.

 

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%