Ảnh Shutterstock

Ảnh Shutterstock

Khối ngoại bán ròng tới hơn 1.000 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 10

(ĐTCK) Đây là tuần bán ròng mạnh nhất của nhà đầu tư nước ngoài kể từ đầu năm đến nay với tổng giá trị lên tới hơn 1.007 tỷ đồng, đạt gần 60% so với tháng bán ròng kỷ lục của năm - tháng 8 đạt 1.734 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 47,44 triệu đơn vị, tăng 27,34 so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.029,11 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,3 lần so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 60,11 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.839,39 đồng (tăng 13,77% về lượng nhưng giảm 19,52% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 107,55 triệu đơn vị, giá trị 2.868,5 tỷ đồng (tăng 45,93% về lượng và 13,69% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 30/9-4/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/9

11.622.790

14.261.800

-2.639.010

356.080

431.970

-75.890

1/10

13.402.260

20.514.830

-7.112.570

376.980

516.830

-139.850

2/10

18.086.920

28.594.650

-10.507.730

526.150

871.890

-345.740

3/10

9.294.650

26.460.960

-17.166.310

323.510

525.600

-202.090

4/10

7.705.870

17.719.920

-10.014.050

256.670

522.210

-265.540

Tổng

60.112.490

107.552.160

-47.439.670

1.839.390

2.868.500

-1.029.110

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 3 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 37.390 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 16,25 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng hơn 1,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 0,48 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,75 triệu đơn vị, giá trị 30,83 tỷ đồng (đạt xấp xỉ về lượng và tăng 29,76% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,79 triệu đơn vị, giá trị 47,08 tỷ đồng (tăng mạnh 121,69% về lượng và tăng 102,23% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 30/9-4/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/9

411.610

275.660

135.950

4.090

4.020

70

1/10

447.000

531.800

-84.800

3.300

13.710

-10.410

2/10

651.300

883.810

-232.510

7.590

13.100

-5.510

3/10

446.800

359.710

87.090

6.830

2.690

4.140

4/10

797.900

741.020

56.880

9.020

13.560

-4.540

Tổng

2.754.610

2.792.000

-37.390

30.830

47.080

-16.250

Còn, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất phiên 2/10. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng bán ròng 1,47 triệu đơn vị, trong khi tuần trước mua ròng 2,58 triệu đơn vị. Tổng giá trị vẫn là mua ròng 38,27 tỷ đồng, giảm 67,69% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 5,58 triệu đơn vị, giá trị 169,92 tỷ đồng (tăng 39,85% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,05 triệu đơn vị, giá trị 131,65 tỷ đồng (tăng gấp gần 4 lần về lượng và tăng 158,19% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 30/9-4/10

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

30/9

2.109.220

898.540

1.210.680

40.460

13.620

26.840

1/10

887.810

1.964.220

-1.076.410

38.040

32.640

5.400

2/10

547.760

1.705.780

-1.158.020

23.960

26.220

-2.260

3/10

238.940

507.400

-268.460

12.160

8.120

4.040

4/10

1.800.460

1.977.810

-177.350

55.300

51.050

4.250

Tổng

5.584.190

7.053.750

-1.469.560

169.920

131.650

38.270

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng gần 48,95 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng hơn 1.007 tỷ đồng, tăng mạnh 191,72% về lượng và tăng gấp gần 7,5 lần về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 118,69 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khá nhỏ giọt. Cổ phiếu CII dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh với khối lượng 1,95 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 44,86 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo đó, DXG được mua ròng 19,7 tỷ đồng (1,13 triệu cổ phiếu), HBC với 14,46 tỷ đồng (986.220 cổ phiếu), ROS với 12,65 tỷ đồng (492.510 cổ phiếu)…

Trái lại, VRE là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 201,7 tỷ đồng, tương đương khối lượng 6,22 triệu đơn vị.

Tiếp đó, HPG bị bán ròng gần 153 tỷ đồng, khối lượng tương ứng hơn 7 triệu cổ phiếu và PDR bị bán ròng 89,12 tỷ đồng, khối lượng tương đương là 3,19 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, cổ phiếu HQC bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần đầu tháng 10, đạt gần 9,99 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 10,66 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với khối lượng 719.625 cổ phiếu, giá trị tương ứng 6,14 tỷ đồng.

Đứng ờ vị trí thứ 2 là KLF được mua ròng 100.000 cổ phiếu, giá trị 0,12 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, TNG bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 768.850 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đạt 11,14 tỷ đồng. Tiếp theo đó, CEO bị bán ròng 275.200 đơn vị, giá trị tương ứng 2,75 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,191.94

-2.26 (-0.19%)

 
VNIndex 1,191.94 -2.26 -0.19%
HNX 230.5 5.04 2.19%
UPCOM 78.64 0.0 0.0%