Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 16 tỷ đồng trong phiên lao dốc đầu tuần

Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 16 tỷ đồng trong phiên lao dốc đầu tuần

(ĐTCK) Sau phiên cuối tuần mua ròng mạnh hơn 3.143 tỷ đồng với giao dịch thỏa thuận lớn cổ phiếu NVL thì trong phiên đầu tuần 'sóng gió' hôm nay, khi VN-Index bay mất hơn 43 điểm thì khối ngoại đã quay trở lại bán ròng, tuy nhiên giá trị chỉ 16,48 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 18,18 triệu đơn vị, giá trị 955,27 tỷ đồng, bằng 1/4 về khối lượng và bằng 1/5 về giá trị so với phiên cuối tuần trước (20/4).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 14,57 triệu đơn vị, giá trị 957,49 tỷ đồng, giảm 41% về khối lượng và 38% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng hơn 3,61 triệu đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 2,22 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 49,41 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 3.138,26 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất BID với giá trị 54,9 tỷ đồng, tương ứng 1,38 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là HDB với giá trị 49,5 tỷ đồng, tương ứng 985.300 đơn vị. Tiếp theo là VNM với giá trị 39,7 tỷ đồng, tương ứng 218.010 đơn vị.

Các mã được mua ròng khá còn MSN 34,7 tỷ đồng; STB 24,6 tỷ đồng; SSI 16,7 tỷ đồng; VHC 14,3 tỷ đồng; DXG 13,6 tỷ đồng; AAA 8,8 tỷ đồng, BVH 7,8 tỷ đồng...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VIC với giá trị 126,9 tỷ đồng, tương ứng 1,02 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là VJC với giá trị 65,4 tỷ đồng, tương ứng 326.400 đơn vị. Tiếp theo là GAS với giá trị 18,2 tỷ đồng, tương ứng 138.120 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác là HPG 17,1 tỷ đồng; KDH 14,1 tỷ đồng; KBC 10,8 tỷ đồng; PLX 10,1 tỷ đồng; NVL 9,3 tỷ đồng; PHR 8,8 tỷ đồng, ROS 8,33 tỷ đồng; VRE 7,5 tỷ đồng...

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 932.040 đơn vị, giá trị 18,75 tỷ đồng, giảm hơn 41% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,5 triệu đơn vị, giá trị 53,49 tỷ đồng, tăng 63% về khối lượng và gấp đối về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 1,56 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 34,73 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại mua ròng 73.600 đơn vị, nhưng tổng giá trị là bán ròng 1,99 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PVS với giá trị 5,41 tỷ đồng, tương ứng 266.780 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCG với giá trị 4,38 tỷ đồng, tương ứng 212.200 đơn vị. Tiếp theo là TNG với giá trị 812 triệu đồng, tương ứng 59.400 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác là DBC (302 triệu đồng); CIA (264 triệu đồng); PSD (141 triệu đồng(…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VGC với giá trị 21,2 tỷ đồng, tương ứng 886.500 đơn vị. Đứng thứ 2 là ACB với giá trị 9,17 tỷ đồng, tương ứng 199.700 đơn vị. Tiếp theo là CEO với giá trị 4,27 tỷ đồng, tương ứng 236.850 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có VPI (3,3 tỷ đồng); SHB (2,72 tỷ đồng); VIX (1,91 tỷ đồng); NDN (685 triệu đồng); NTP (663 triệu đồng).

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào 675.917 đơn vị, giá trị 25,23 tỷ đồng, tăng 20% về khối lượng và 38% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Ngược lại, khối này bán ra 200.300 đơn vị, giá trị 4,76 tỷ đồng, bằng 1/3 về khối lượng và giảm 56% về giá trị so với phiên cuối tuần trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng 475.617 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 20,47 tỷ đồng. (Phiên trước, khối ngoại bán ròng 89.972 đơn vị, nhưng tổng giá trị là mua ròng 7,27 tỷ đồng).

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH với giá trị 8,9 tỷ đồng, tương ứng 85.300 đơn vị. Đứng thứ 2 là BSR với giá trị 6,5 tỷ đồng, tương ứng 297.500 đơn vị. Tiếp theo là ACV với giá trị 1,85 tỷ đồng, tương ứng 20.300 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có QNS (1,8 tỷ đồng); GVR (1,04 tỷ đồng); BCM (760 triệu đồng); SCS (491 triệu đồng)...

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất POW với giá trị 1 tỷ đồng, tương ứng 70.993 đơn vị. Đứng thứ 2 là LPB với giá trị 818 triệu đồng, tương đương 53.300 đơn vị. Tiếp theo là VCA với giá trị 299 triệu đồng, tương ứng 16.200 đơn vị...

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 23/4, khối ngoại mua ròng hơn 2,52 triệu đơm vị, nhưng tổng giá trị tương ứng lại là bán ròng 16,48 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại mua ròng hơn 49,39 triệu đơn vị, giá trị mua ròng 3.143,54 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021