Khối ngoại bán ròng hơn 223 tỷ đồng trong phiên 5/7

Khối ngoại bán ròng hơn 223 tỷ đồng trong phiên 5/7

(ĐTCK) Sau khi bán ròng khá mạnh hơn 502 tỷ đồng trong phiên hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 223,15 tỷ đồng trong phiên hôm nay trên thị trường chứng khoán Việt.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 10,39 triệu đơn vị, giá trị 505,24 tỷ đồng, giảm 9% về khối lượng và 4% về giá trị so với phiên hôm qua (4/7).

Ngược lại, khối này bán ra hơn 12,61 triệu đơn vị, giá trị 737,64 tỷ đồng, giảm 37% về khối lượng và 25% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 2,22 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 232,4 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 8,16 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 462,4 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất HDB với giá trị 21,2 tỷ đồng, tương ứng 633.990 đơn vị. Đứng thứ 2 là VCB với 20,6 tỷ đồng, tương ứng 385.040 đơn vị. Tiếp theo là DHG với 20,5 tỷ đồng, tương ứng 194.170 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 13,6 tỷ đồng; PLX 10,3 tỷ đồng; NT2 10 tỷ đồng; BMP 9,9 tỷ đồng; VRE 9,4 tỷ đồng; VCI 7,7 tỷ đồng; E1VFVN30 4,88 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất VHM với giá trị 94,9 tỷ đồng, tương ứng 836.880 đơn vị. Đứng thứ 2 là VIC với giá trị gần 86 tỷ đồng, tương ứng 812.460 đơn vị. Tiếp theo là MSN với 49,5 tỷ đồng, tương ứng 672.900 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có CTD 32,3 tỷ đồng; VNM 29,6 tỷ đồng; VJC 15,6 tỷ đồng; NVL 13,1 tỷ đồng; BID 12 tỷ đồng; STB 11,5 tỷ đồng; DXG 11 tỷ đồng; YEG 8,9 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,4 triệu đơn vị, giá trị 21,78 tỷ đồng, gấp 2,5 lần về khối lượng và hơn 2 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra 442.483 đơn vị, giá trị 5 tỷ đồng, bằng 1/4 về khối lượng và 1/5 về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã mua ròng 961.963 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng tương ứng 16,78 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 968.368 đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 15,73 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCG với giá trị gần 14,5 tỷ đồng, tương ứng 913.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là VGC với giá trị 4,3 tỷ đồng, tương ứng 228.300 đơn vị. Tiếp theo là TNG 126 triệu đồng; BVS 115 triệu đồng; SHS 107 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 1,6 tỷ đồng, tương ứng 102.900 đơn vị. Tiếp theo là MAS 487 triệu đồng; VCS 322 triệu đồng; KVC 219 triệu đồng; HDA 77 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,49 triệu đơn vị, giá trị 73,53 tỷ đồng, gấp 2,5 lần về khối lượng và 2,7 lần về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 2,13 triệu đơn vị, giá trị 81,06 tỷ đồng, giảm 23% về khối lượng nhưng tăng 56% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 643.548 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 7,53 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,19 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 24,74 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị 8,2 tỷ đồng, tương ứng 341.000 đơn vị. Đứng thứ 2 là SCS với 5,8 tỷ đồng, tương ứng 32.200 đơn vị.

Tiếp theo là POW 3,3 tỷ đồng; ACV 969 triệu đồng; HVN 747 triệu đồng; SGN 694 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất KDF với giá trị 15,9 tỷ đồng, tương ứng 418.200 đơn vị. Đứng thứ 2  là BSR với 6,56 tỷ đồng, tương ứng 406.838 đơn vị.

Tiếp theo là VGT 3,28 tỷ đồng; OIL 896 triệu đồng; GVR 706 triệu đồng; VOC 460 triệu đồng…

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 5/7, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,9 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 223,15 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 11,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng 502,87 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%