Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng trong phiên 2/8

Khối ngoại bán ròng hơn 150 tỷ đồng trong phiên 2/8

(ĐTCK) Sau khi gia tăng bán ròng mạnh hơn 226 tỷ đồng trong phiên đầu tiên của tháng 8 vào ngày hôm qua, thì sang đến phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng thêm 150,46 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 14,91 triệu đơn vị, giá trị 666,82 tỷ đồng, tăng 44% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên hôm qua (1/8)

Ngược lại, khối này bán ra hơn 16,44 triệu đơn vị, giá trị 817,83 tỷ đồng, tăng 25% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,53 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 151,02 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,77 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 237,63 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VCB với giá trị gần 38 tỷ đồng, tương ứng 649.600 đơn vị. Đứng thứ 2 là HPG với 19,3 tỷ đồng, tương ứng 522.370 đơn vị. Tiếp theo là CTD với 15,6 tỷ đồng, tương ứng 99.260 đơn vị.

Các mã được mua ròng khác còn có SSI 11,8 tỷ đồng; GAS 10,5 tỷ đồng; VJC 6,6 tỷ đồng; HCM 5,9 tỷ đồng; VND 5,7 tỷ đồng; E1VFVN30 4,6 tỷ đồng; VSC 2,8 tỷ đồng…

Ở chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất VNM với giá trị 148,6 tỷ đồng, tương ứng 908.320 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là DXG với 32,4 tỷ đồng, tương ứng 1,27 triệu đơn vị. Tiếp theo là VIC với 26,8 tỷ đồng, tương ứng 251.540 đơn vị.

Các mã bị bán ròng khác còn có GEX 26,6 tỷ đồng; PVD 14,7 tỷ đồng; NVL 14,2 tỷ đồng; VRE 11,2 tỷ đồng; VHM 7,7 tỷ đồng; HDB 4,3 tỷ đồng; ROS 1,1 tỷ đồng…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào hơn 1,45 triệu đơn vị, giá trị 23,38 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% về khối lượng nhưng giảm 32% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,54 triệu đơn vị, giá trị 28,36 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% về khối lượng nhưng giảm 25% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 92.980 đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 4,98 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại bán ròng 106.930 đơn vị, giá trị bán ròng 3,23 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VGC với giá trị 4,92 tỷ đồng, tương ứng 279.700 đơn vị.Tiếp theo là HUT với 612 triệu đồng; DGL 346 triệu đồng; TV2 với 306 triệu đồng; IDV 227 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất PVS với giá trị 11,7 tỷ đồng, tương ứng 674.600 đơn vị. Tiếp theo là SFN 444 triệu đồng; CAP 159 triệu đồng; PGS 81 triệu đồng…

Trên sàn UpCoM, khối ngoại mua vào hơn 1,12 triệu đơn vị, giá trị 27,93 tỷ đồng, giảm 12% về khối lượng và 21% về giá trị so với phiên hôm qua.

Ngược lại, khối này bán ra hơn 1,49 triệu đơn vị, giá trị 22,39 tỷ đồng, tăng 22% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên hôm qua.

Như vậy, trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 364.020 đơn vị, nhưng tổng giá trị tương ứng là mua ròng 5,54 tỷ đồng. Phiên trước, khối ngoại mua ròng 57.280 đơn vị, giá trị mua ròng 14,61 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất VEA với giá trị gần 15 tỷ đồng, tương ứng 650.700 đơn vị. Đứng thứ 2 là QNS với 5,42 tỷ đồng, tương ứng 136.500 đơn vị. Tiếp theo là HVN với 3,84 tỷ đồng, tương ứng 101.400 đơn vị.

Tiếp theo là POW 1,1 tỷ đồng; ART 884 triệu đồng; ACV 490 triệu đồng; TCW 116 triệu đồng…

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất BSR với giá trị gần 18 tỷ đồng, tương ứng 1,06 triệu đơn vị. Đứng thứ 2 là LPB với 3,73 tỷ đồng, tương ứng 400.000 đơn vị. Tiếp theo là MSR với 84 triệu đồng.

Tính chung trên cả 3 sàn trong phiên 2/8, khối ngoại đã bán ròng hơn 1,98 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng tương ứng 150,46 tỷ đồng. Trong khi phiên trước, khối ngoại bán ròng hơn 2,82 triệu đơn vị, giá trị bán ròng 226,25 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

994.19

4.19 (0.42%)

 
VNIndex 994.19 4.19 0.42%
HNX 148.18 0.96 0.65%
UPCOM 66.43 0.0 0.0%