Khối ngoại bán ròng 517 tỷ đồng trong tuần qua

Khối ngoại bán ròng 517 tỷ đồng trong tuần qua

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố tác động thiếu tích cực tới thị trường khi liên tiếp bán ròng mạnh trong thời gian khá dài. Đáng chú ý, sau khi xả mạnh VNM, VIC, VHM..., khối ngoại đã ồ ạt bán MSN trong 2 tuần đầu tháng 12, với tổng giá trị bán ròng lên tới hơn 600 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng liên tiếp giữa tuần và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 15,65 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 412,42 tỷ đồng, tăng mạnh gần 125,5% về lượng nhưng giảm 21,9% về giá trị so với tuần đầu tháng 12.

Trong đó, khối này đã mua vào 78,08 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.427,01 đồng (giảm 4,05% về lượng và 12,44% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 93,73 triệu đơn vị, giá trị 2.839,43 tỷ đồng (tăng 6,13% về lượng nhưng giảm 13,96% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-13/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/12

18.000.030

22.517.560

-4.517.530

538.320

480.550

57.770

10/12

15.176.280

17.043.930

-1.867.650

514.690

660.880

-146.190

11/12

16.077.170

21.982.950

-5.905.780

523.310

690.660

-167.350

12/12

14.344.710

19.701.760

-5.357.050

434.870

607.010

-172.140

13/12

14.477.060

12.482.840

1.994.220

415.820

400.330

15.490

Tổng

78.075.250

93.729.040

-15.653.790

2.427.010

2.839.430

-412.420

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng hơn 6,4 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 122,28 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tháng 12 mua ròng hơn 1,5 triệu đơn vị, tổng giá trị là mua ròng 2,48 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 1,23 triệu đơn vị, giá trị 15,15 tỷ đồng (giảm 66,63% về lượng và 46,65% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 7,64 triệu đơn vị, giá trị 137,43 tỷ đồng (tăng gấp gần 2,5 lần về lượng và tăng gấp hơn 4,3 lần về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/12

249.520

1.096.000

-846.480

3.160

8.180

-5.020

10/12

187.300

2.470.620

-2.283.320

2.410

102.260

-99.850

11/12

374.320

778.180

-403.860

3.970

4.070

-100

12/12

245.340

1.050.470

-805.130

3.390

4.430

-1.040

13/12

175.680

2.241.810

-2.066.130

2.220

18.490

-16.270

Tổng

1.232.160

7.637.080

-6.404.920

15.150

137.430

-122.280

Trái lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cả 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 102.160 đơn vị, trong khi tuần trước bán ròng 517.970 đơn vị; tổng giá trị mua ròng tương ứng 17,73 tỷ đồng, tăng 92,72% so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,65 triệu đơn vị, giá trị 139,76 tỷ đồng (tăng 20,29% về lượng và tăng 69,22% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,55 triệu đơn vị, giá trị 122,03 tỷ đồng (giảm 6,38% về lượng nhưng tăng 66,28% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 9-13/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/12

260.100

108.980

151.120

11.180

5.610

5.570

10/12

526.620

678.700

-152.080

33.610

29.280

4.330

11/12

439.530

398.000

41.530

27.690

22.770

4.920

12/12

531.220

483.100

48.120

23.420

22.350

1.070

13/12

891.220

877.750

13.470

43.860

42.020

1.840

Tổng

2.648.690

2.546.530

102.160

139.760

122.030

17.730

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 21,96 triệu đơn vị, gấp gần 3,7 lần so với tuần trước; tổng giá trị bán ròng nhích nhẹ so với tuần đầu tháng 12, đạt 516,97 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, cổ phiếu HPG được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 73,24 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng hơn 2,98 triệu đơn vị. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 4,47 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 65,56 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo đó là CTG với hơn 2,97 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 60,63 tỷ đồng; VRE được mua ròng gần 1,7 triệu cổ phiếu, giá trị 59,46 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MSN tiếp tục bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng 3,28triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 188,61 tỷ đồng. Như vậy, sau thông tin sáp nhập VinEco và Vincommerce (trong 2 tuần đầu tháng 12), MSN bị bán ròng gần 10 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 606 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu VHM bị bán ròng hơn 172 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,89 triệu đơn vị. Đây cũng là một trong nhân tố tác động khiến cổ phiếu VHM bị mất giá trong tuần qua với mức giảm 3,15%, xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng qua tại 89.100 đồng/CP.

Trên sàn HNX, cổ phiếu VCS dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh về giá trị đạt 7,84 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng 96.300 đơn vị. Còn BII được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 400.113 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 0,37 tỷ đồng.

Trong khi đó, NET là mã bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 97,45 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng gần 2,1 triệu cổ phiếu. Còn HUT dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt gần 2,15 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 5,16 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo là PLC với 1,78 triệu cổ phiếu, giá trị 29,86 tỷ đồng; SHB với 958.055 cổ phiếu, giá trị 5,74 tỷ đồng…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%