Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu bất động sản, bán ròng hơn 130 tỷ đồng trong tuần qua

Khối ngoại bán mạnh cổ phiếu bất động sản, bán ròng hơn 130 tỷ đồng trong tuần qua

(ĐTCK) Trong khi sàn HNX và UPCoM tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng thì trên sàn HOSE, khối này đã đẩy mạnh bán ra với tâm điểm là các cổ phiếu bất động và đã có tuần bán ròng hơn 130 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 2 phiên mua ròng nhẹ và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 15,91 triệu đơn vị, tăng 132,97% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 188,84 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 235,47 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 39,36 triệu đơn vị, giá trị 1.606,58 tỷ đồng (tăng 3,19% về lượng nhưng giảm 6,65% về giá trị so với tuần trước đó) và bán ra 55,26 triệu đơn vị, giá trị 1.795,42 tỷ đồng (tăng 22,9% về lượng và 20,86% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ 6-10/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/3

8.636.510

12.014.810

-3.378.300

392.970

373.930

19.040

7/3

9.323.920

11.218.960

-1.895.040

361.290

467.490

-106.200

8/3

7.676.700

8.617.660

-940.960

304.960

304.310

650

9/3

7.447.320

13.012.310

-5.564.990

294.870

361.110

-66.240

10/3

6.270.590

10.399.390

-4.128.800

252.490

288.580

-36.090

Tổng

39.355.040

55.263.130

-15.908.090

1.606.580

1.795.420

-188.840

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4  phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày 7/3. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 1,48 triệu đơn vị, tăng mạnh so với tuần trước mua ròng 125.965 đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 21,74 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,33% so với tuần trước.

Cụ thể, khối này đã mua vào 6,9 triệu đơn vị, giá trị 101,08 tỷ đồng (tăng 137,25% về lượng và 80,37% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 5,42 triệu đơn vị, giá trị 79,34 tỷ đồng (tăng 94,8% về lượng và 141,67% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ 6-10/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/3

486.810

466.338

20.472

8.950

5.820

3.130

7/3

1.636.670

2.265.635

-628.965

24.420

38.240

-13.820

8/3

1.093.200

642.900

450.300

12.250

6.830

5.420

9/3

1.494.200

1.374.788

119.412

22.620

18.100

4.520

10/3

2.187.300

669.025

1.518.275

32.840

10.350

22.490

Tổng

6.898.180

5.418.686

1.479.494

101.080

79.340

21.740

Tương tự sàn HNX, trên sàn UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 4 phiên và bán ròng phiên duy nhất ngày 7/3. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 464.956 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 35,84 tỷ đồng, giảm 76,53% về lượng và 60,4% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,58 triệu đơn vị, giá trị 131,25 tỷ đồng (tăng 10,98% về lượng và 30% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 2,12 triệu đơn vị, giá trị 95,41 tỷ đồng (tăng mạnh so với tuần trước bán ra 345.931 đơn vị, giá trị 10,42 tỷ đồng).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ 6-10/3

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

6/3

793.400

389.300

404.100

35.780

19.030

16.750

7/3

251.100

384.200

-133.100

11.690

12.680

-990

8/3

77.959

25.410

52.549

6.880

480

6.400

9/3

707.250

583.600

123.650

33.970

27.870

6.100

10/3

752.615

734.858

17.757

42.930

35.350

7.580

Tổng

2.582.324

2.117.368

464.956

131.250

95.410

35.840

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 13,96 triệu đơn vị, tăng 195,76% so với tuần trước.Tổng giá trị bán ròng tương ứng 131,26 tỷ đồng, trong khi tuần trước mua ròng 349,19 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, VNM trở lại dẫn đầu danh mục cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 109,23 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 737.240 cổ phiếu.

Trong khi đó, HPG tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng đạt 2,26 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng 96,11 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo, MSN được mua ròng 1,98 triệu cổ phiếu, giá trị 81,07 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu bất động sản bị khối ngoại bán ra khá mạnh. Trong đó, DXG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 10,74 triệu cổ phiếu, giá trị bán ròng tương ứng 183,8 tỷ đồng.

Tiếp đó, NLG bị bán ròng 3,42 triệu cổ phiếu, giá trị 78,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, “tân binh” VJC sau tuần được mua ròng mạnh đã bị khối ngoại quay ra bán, với khối lượng bán ròng đạt 1,06 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 137,23 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, DBC là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 7,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 7,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng đạt 213.200 cổ phiếu. Tiếp đó, HUT được mua ròng 4,77 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 334.400 cổ phiếu.

Còn xét về khối lượng, SHS dẫn đầu danh mục mua ròng đạt 338.100 cổ phiếu, giá trị 2,25 tỷ đồng.

Trái lại, DCS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, với khối lượng bán ròng đạt 389.449 cổ phiếu, giá trị tương ứng 0,97 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%