Khoáng sản KSH đi đầu tư chăn nuôi

Khoáng sản KSH đi đầu tư chăn nuôi

(ĐTCK) KSH sẽ triển khai các dự án chăn nuôi, bắt đầu với việc lập dự án 10 trang trại tập trung tại khu vực Hà Nam, Nam Định.

CTCP Tập đoàn Khoáng sản Hamico (KSH) cho biết, với khoản lãi 407,7 triệu đồng, doanh thu 60.25 tỷ đồng, năm 2011, Công ty sẽ không chia cổ tức. 

Trong khi đó, theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua trước đó, năm 2011, Công ty đặt kế hoạch 100 tỷ đồng doanh thu, lãi 30 tỷ đồng, cổ tức 25%.

Năm 2012, Công ty đặt chỉ tiêu 80 tỷ đồng doanh thu và 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cổ tức ở mức 5%.

KSH sẽ tập trung hoàn thành một số dự án đã đầu tư vốn và đưa vào khai thác như dự án rút sợi thép; thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư đang thực hiện dở dang như Nhà máy gạch Hamico II; triển khai các dự án chăn nuôi, bắt đầu với việc lập dự án 10 trang trại tập trung tại khu vực Hà Nam, Nam Định để năm 2012 đưa 5 trang trại vào hoạt động.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%