Khoảng 500 tỷ đồng tiền thuế khó thu hồi

Khoảng 500 tỷ đồng tiền thuế khó thu hồi

Đây là số tiền nợ thuế của 5.700 lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất.

Bộ Tài chính vừa cho biết dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế, thu hồi nợ thuế nhưng đến nay vẫn còn 5.700 lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu và 960 hợp đồng gia công xuất khẩu đang nợ thuế quá hạn năm 2011, với số tiền lên tới 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền thuế không có khả năng thu hồi là 500 tỷ đồng do doanh nghiệp bỏ trốn tại địa chỉ kinh doanh hoặc đang bị điều tra, khởi tố. Đây là số tiền nợ thuế của 5.700 lô hàng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân là do một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng quy định về thời gian ân hạn nộp thuế xuất nhập khẩu để chây ỳ nợ thuế, sau đó bỏ trốn hoặc tự giải thể.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%