Khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã

Sau sáp nhập huyện, xã, khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sẽ được sắp xếp theo chế độ tinh giản biên chế hoặc bố trí công việc ở vị trí khác.
Khoảng 10.000 cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã ảnh 1
Tin bài liên quan