Khi có khiếu nại về thanh toán thẻ cần liên lạc với ai?

Khi có khiếu nại về thanh toán thẻ cần liên lạc với ai?

(ĐTCK) Phân loại các thông tin trên thẻ: Dãy số in trên mặt thẻ có phải là số tài khoản thẻ không? Các thương hiệu Visa/MasterCard/JCB trên thẻ nghĩa là gì? Ngày tháng ghi trên mặt thẻ có ý nghĩa gì? Khi có khiếu nại về thanh toán thẻ cần liên lạc với ai?

Trả lời:

Dãy số in trên mặt thẻ là số thẻ của khách hàng, số thẻ này không phải số tài khoản thẻ của khách hàng. Các thương hiệu Visa/MasterCard/JCB là tên viết tắt hoặc logo thương mại của tổ chức thẻ quốc tế mà tổ chức phát hành thẻ là thành viên, chỉ áp dụng đối với các thẻ ngân hàng có mã TCPHT (mã BIN) do tổ chức thẻ quốc tế cấp. Ngày tháng ghi trên mặt thẻ là thời hạn hiệu lực (hoặc thời điểm bắt đầu có hiệu lực) của thẻ.

- Đối với chủ thẻ ngân hàng, khi phát hiện có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót về giao dịch thẻ, chủ thẻ có quyền yêu cầu tổ chức phát hành thẻ tra soát; theo đó, phương thức tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại; thời gian xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại và việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 30/2016/TT- NHNN ngày 14/10/2016 của NHNN).

- Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán, đơn vị chấp nhận thanh toán có quyền yêu cầu tổ chức thanh toán thẻ tra soát, khiếu nại đối với những giao dịch có sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót và yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật (khoản 3 Điều 23 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN) và tổ chức thanh toán thẻ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các yêu cầu tra soát, khiếu nại của đơn vị chấp nhận thẻ (điểm d khoản 3 Điều 22 Thông tư số 19/2016/TT-NHNN).

Tin bài liên quan

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%