KHB bị cảnh báo, S96 và NSN bị kiểm soát

KHB bị cảnh báo, S96 và NSN bị kiểm soát

(ĐTCK) Nguyên nhân là do các doanh nghiệp này đều có kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2011 và 2012.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đưa cổ phiếu CTCP Sông Đà 9.06 (mã S96) và CTCP Xây dựng 565 (mã NSN) vào diện bị kiểm soát, đồng thời đưa cổ phiếu CTCP Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB) vào diện cảnh báo.

 

Cụ thể, cổ phiếu S96 vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/4/2013 do có lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất là số âm, năm 2011 là -46,898 tỷ đồng và năm 2012 là -5,152 tỷ đồng.

 

Cổ phiếu NSN bị kiểm soát cũng từ ngày 16/4/2013 do có lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất là số âm, năm 2011 là -2,896 tỷ đồng và năm 2012 là -9,965 tỷ đồng.

 

Còn cổ phiếu KHB bị cảnh báo bắt đầu từ ngày 16/4/2013 vì lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 là -6,62 tỷ đồng.

 

HNX sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị kiểm soát và cảnh báo sau khi các doanh nghiệp này khắc phục được tình trạng nêu trên theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%