Khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp luật thực thi Hiệp định EVFTA

(ĐTCK) EVFTA là một trong những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã tham gia, với cam kết sâu, rộng, bao hàm cả những nội dung truyền thống và phi truyền thống. 

Tác giả Hiếu Minh