Khai thác báo cáo tín dụng trực tuyến qua trang web

Khai thác báo cáo tín dụng trực tuyến qua trang web

(ĐTCK) Khách hàng vay có thể khai thác báo cáo tín dụng có điểm tín dụng và hạng rủi ro của mình trực tuyến qua trang web.

Tôi muốn hỏi, Báo cáo tín dụng khách hàng vay với điểm và hạng tín dụng có giá trị sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam?

Báo cáo tín dụng khách hàng vay có điểm và hạng tín dụng được sử dụng như một tài liệu chứng minh năng lực và hành vi tài chính trong hồ sơ du học, di dân, xuất khẩu lao động tùy quy định của từng quốc gia, đúng hay sai?

Thông tin, khách hàng vay sử dụng điểm tín dụng và hạng tín dụng là nguồn thông tin để đánh giá sơ bộ về khả năng tiếp cận khoản vay mới của mình, đúng hay sai?

Khách hàng vay được khai thác miễn phí bao nhiêu lần trong một năm báo cáo tín dụng có điểm và hạng tín dụng từ CIC.

Khách hàng vay có thể khai thác báo cáo tín dụng có điểm tín dụng và hạng rủi ro của mình trực tuyến qua trang web hoặc trực tiếp tại trụ sở CIC, đúng hay sai?

Trả lời:

Báo cáo tín dụng khách hàng vay với điểm và hạng tín dụng chỉ có giá trị sử dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam tùy quy định của từng quốc gia.

Báo cáo tín dụng khách hàng vay có điểm và hạng tín dụng được sử dụng như một tài liệu chứng minh năng lực và hành vi tài chính trong hồ sơ du học, di dân, xuất khẩu lao động tùy quy định của từng quốc gia.

Khách hàng vay sử dụng điểm tín dụng và hạng tín dụng là nguồn thông tin để đánh giá sơ bộ về khả năng tiếp cận khoản vay mới của mình.

Khách hàng vay được khai thác miễn phí 01 lần/năm báo cáo tín dụng có điểm và hạng tín dụng từ CIC.

Khách hàng vay có thể khai thác báo cáo tín dụng có điểm tín dụng và hạng rủi ro của mình trực tuyến qua trang web hoặc trực tiếp tại trụ sở CIC.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,260.41

7.96 (0.63%)

 
VNIndex 1,260.41 7.96 0.63%
HNX 297.25 1.71 0.58%
UPCOM 84.1 1.09 1.3%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021
17/04/2021
19/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
13/04/2021
14/04/2021
15/04/2021
16/04/2021