Khai sai thuế 2018, Nhựa Đồng Nai (DNP) bị Cục thuế Đồng Nai xử phạt

Khai sai thuế 2018, Nhựa Đồng Nai (DNP) bị Cục thuế Đồng Nai xử phạt

(ĐTCK) Theo thông tin từ HNX, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số 1251/QĐ-CT xử phạt Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã chứng khoán DNP) về hành vi khai sai thuế. 

Cụ thể, DNP khai sai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của tháng 3/2018 và tháng 10/2018.

Bên cạnh đó, DNP còn khai sai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của năm 2018.

Căn cứ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 2 bộ luật này của Quốc hội ban hành năm 2013, Cục thuế Đồng Nai quyết định xử phạt DNP hơn 356,5 triệu đồng liên quan đến hành khi khai sai thuế.

Bao gồm, hơn 41,5 triệu đồng đối với số truy thu thuế GTGT tháng 03/2018 và tháng 10/2018 và hơn 315 triệu đồng đối với số truy thu thuế TNDN năm 2018.

Đồng thời, Cục thuế tỉnh Đồng Nai cũng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu thuế GTGT số hơn hơn 207,57 triệu đồng cho 2 khoản khai thiếu thuế GTGT tháng 3, 10/2018. Truy thu thuế TNDN năm 2018 số tiền hơn 1,57 tỷ đồng và tiền phạt chập nộp 0,03% kể từ ngày 1/7/2016 tính trên số tiền thuế thiếu là hơn 278,65 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền DNP bị xử phạt và truy thu thuế do khai sai thuế GTGT và thuế TNDN năm 2018 là hơn 2,41 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

908.27

-0.31 (-0.03%)

 
VNIndex 908.27 -0.31 -0.03%
HNX 131.52 -0.19 -0.14%
UPCOM 61.0 0.04 0.06%