Kết quả kinh doanh quý III: Doanh nghiệp ngành than giảm mạnh

Kết quả kinh doanh quý III: Doanh nghiệp ngành than giảm mạnh

(ĐTCK) Cập nhật kết quả kinh doanh 7 doanh nghiệp ngành than.

So sánh kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2012 với cùng kỳ năm 2011 cho thấy hầu hết các doanh nghiệp công bố đều có doanh thu và lợi nhuận giảm nhiều.

7 doanh nghiệp ngành than gồm: CTCP Than núi béo – Vinacomin (NBC), CTCP than Đèo Nai (TDN), CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC), CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (THT), CTCP Than Cao Sơn – Vinacomin (TCS), CTCP Than vàng danh (TVD).

Bảng so sánh kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2012 so với cùng kỳ năm ngoái:

 

MCK

Doanh thu thuần

QIII/2012

Tăng/Giảm (%)

9 tháng/2012

Tăng/Giảm (%)

HLC

403.144

6,9

1.169.820

(2,8)

MDC

292.808

(9,67)

1.241.864

13,34

NBC

494.406

12,73

1.343.789

(17,1)

TCS

726.072

20,49

2.566.693

17,11

TDN

694.479

5,75

2.272.227

(3,35)

THT

269.956

(25,26)

1.110.145

(23,74)

TVD

375.448

(36,35)

1.726.949

(5,94)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCK

Lợi nhuận sau thuế

QIII/2012

Tăng/giảm (%)

9 tháng/2012

Tăng/giảm (%)

HLC

4.438

(59,14)

18.731

(43,92)

MDC

978

(66,51)

15.575

(47,43)

NBC

11.631

65,33

45.448

(1,66)

TCS

-4.267

cùng kỳ lỗ 130,2 tỷ

60.235

cùng kỳ lỗ 84,49 tỷ đồng

TDN

-28.186

cùng kỳ lỗ 34,86 tỷ

-16.465

cùng kỳ lãi 14,19 tỷ

THT

1.094

cùng kỳ lỗ 9,8 tỷ

20.819

cùng kỳ lỗ 31,77 tỷ

TVD

-9.063

cùng kỳ lãi 15,17 tỷ

7.423

(84,75)

Đơn vị: triệu đồng

 

Theo giải trình của các công ty, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh là do tình hình tiêu thụ than gặp khó khăn, giá bán than giảm dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm 2011. Mặt khác lượng than tồn kho và chi phí lãi vay tăng cao gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận.

VNIndex

941.54

-2.15 (-0.23%)

 
VNIndex 941.54 -2.15 -0.23%
HNX 140.57 -0.31 -0.22%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%