Kết quả kinh doanh quý II/2011 của SAP, VCM và DZM

Kết quả kinh doanh quý II/2011 của SAP, VCM và DZM

(ĐTCK-online) Ba doanh nghiệp niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) là CTCP In sách giáo khoa TP. HCM (SAP), CTCP Nhân lực và thương mại Vinaconex (VCM) và CTCP Chế tạo máy DZĩ An vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2011.

Cụ thể, trong quý II, SAP đạt doanh thu thuần 10,53 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 468 triệu đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SAP đạt doanh thu thuần 22,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 720 triệu đồng, giảm 26,46% so với cùng kỳ.

Trong quý này, VCM đạt doanh thu thuần 7,8 tỷ đồng, giảm 15,22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VCM đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 35,88% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 61,7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của VCM, doanh thu quý này giảm mạnh so với cùng kỳ là do lao động về nước trước hạn hợp đồng do bất ổn chính trị tại Libya. Việc này cũng khiến chi phí phát sinh tăng mạnh khiến giá vốn tăng mạnh hơn 82%. Trong quý vừa qua, VCM có khoản thu tài chính hơn 5 tỷ đồng, tăng mạnh so với 1,5 tỷ đồng của cùng kỳ là do lãi suất huy động của các ngân hàng tăng cao. Tuy nhiên, do doanh thu giảm mạnh và giá vốn hàng hóa tăng mạnh nên lợi nhuận của Công ty giảm mạnh.

Còn theo báo cáo tài chính công ty mẹ của DZM, trong quý II năm nay, doanh thu thuần của DZM đạt 67,55 tỷ đồng, tăng 62,34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,65 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 558 triệu đồng của cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, DZM đạt doanh thu thuần 103,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,38 tỷ đồng, so với mức lỗ 3,3 tỷ đồng của cùng kỳ.

Theo giải trình của DZM, doanh thu trong quý tăng mạnh so với cùng kỳ là do trong quý II năm nay, Công ty đã bán được nhiều hàng cho các khách hàng lớn trong ngành viễn thông. Còn lợi nhuận, DZM cho rằng, mức lợi nhuận đạt được là bình thường, tuy nhiên cùng kỳ năm trước, do Công ty chi phí cao trong quản lý bán hàng và quản lý tài chính nên lợi nhuận cùng kỳ năm trước giảm.

SAP: BCTC quý II/2011

VCM: BCTC quý II/2011

DZM: BCTC quý II/2011

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%