Kết quả kinh doanh của TPC, FMC và VNH

Kết quả kinh doanh của TPC, FMC và VNH

(ĐTCK) CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC), CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) và CTCP Hải sản Việt Nhật (VNH) công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011 Công ty mẹ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý IV của Công ty mẹ TPC đạt 221,89 tỷ đồng, tăng 68,75% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận gộp đạt 6,24 tỷ đồng, giảm so với mức 7,09 tỷ đồng quý IV/2010. Chi phí tài chính tăng mạnh từ 2,03 tỷ đồng cùng kỳ lên 7,85 tỷ đồng quý IV/2011 là nguyên nhân chính khiến TPC lỗ 5,55 tỷ đồng quý IV trong khi cùng kỳ lãi 1,69 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2011, TPC lãi 74,37 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 2,77 tỷ đồng cùng kỳ.

Quý IV/2011 doanh thu thuần của FMC đạt 610,97 tỷ đồng, tăng 18,37%, lợi nhuận sau thuế đạt 18,37 tỷ đồng giảm 5,02% so với cùng kỳ năm 2010. Nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế giảm là do các chi phí tài chính tăng 71,36%, chi phí bán hàng tăng 14,25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2011, FMC đạt 1.918 tỷ đồng doanh thu, tăng 30,48%, lợi nhuận sau thuế đạt 27,59 tỷ đồng, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2010 và vượt 14,17% so với kế hoạch. EPS cả năm 2011 đạt 3.819 đồng. 

Quý IV/2011, Công ty mẹ VNH đạt doanh thu thuần 32,39 tỷ đồng, tăng 30,55%, lợi nhuận sau thuế đạt 1 tỷ đồng, tăng 317% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2011, doanh thu thuần của VNH đạt 86,29 tỷ đồng , tăng 10,22%, lợi nhuận sau thuế đạt 4,1 tỷ đồng, tăng 39,93% so với năm 2010. EPS cả năm 2011 đạt 511 đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%