Kết quả kinh doanh 2011 của DN ngành điện có thể thay đổi

Kết quả kinh doanh 2011 của DN ngành điện có thể thay đổi

(ĐTCK) Trong tháng 3 và tháng 4/2012, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tiến hành thanh kiểm tra, giám sát công tác quản lý giá đối với các DN sản xuất điện ngoài EVN.

Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo thanh tra tại 16 công ty sản xuất điện ngoài EVN. Nội dung thanh tra tập trung vào giá bán điện và hợp đồng bán điện cho EVN; giá thành sản xuất điện và kết quả sản xuất- kinh doanh điện năm 2011.

Thanh tra tài chính xác định, việc ký kết hợp đồng mua, bán điện của một số  công ty và EVN còn chưa kịp thời, dẫn đến xác định giá bán điện theo giá tạm tính, có công ty chưa kê khai thuế GTGT theo quy định; việc điều chỉnh hợp đồng chưa thống nhất giữa các công ty; việc điều chỉnh giá mua điện cũng chưa thống nhất đối với tất cả các công ty bán điện cho EVN.

16 công ty được thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 là 28,731 tỷ kwh, đạt 91,36% sản lượng theo kế hoạch mua điện của EVN.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%