KDH: Ngày GDKHQ Lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/12/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        11/12/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 Cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 12/12/2014 đến 31/12/2014

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức theo hình thức riêng lẻ.

+ Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%