KDH: doanh thu thuần quý II âm 39,9 tỷ đồng

KDH: doanh thu thuần quý II âm 39,9 tỷ đồng

(ĐTCK) Gần như không phát sinh doanh thu mới, trong khi lại phải hạch toán âm 40 tỷ đồng doanh thu trả lại hợp đồng tư vấn, CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) đã phải hạch toán âm 39,9 tỷ đồng doanh thu quý II/2013.

Vì vậy, tổng lỗ trước thuế của Công ty lên tới 48,439 tỷ đồng, lỗ sau thuế 40,353 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Khang Điền ghi nhận 4,469 tỷ đồng doanh thu thuần, lỗ trên 30 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2012, Khang Điền ghi nhận 28 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi 3,193 tỷ đồng.

Khang Điền có vốn điều lệ hơn 480 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lên tới gần 1.055 tỷ đồng. Cuối quý II/2013, Công ty có 120 tỷ đồng số dư tiền và tương đương tiền, 211 tỷ đồng hàng tồn kho. Tài sản của Công ty chủ yếu là ở các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn (lên tới hơn 1.279 tỷ đồng) trên tổng tài sản 1.814 tỷ đồng. Công ty cũng có vay nợ khá thấp so với tổng tài sản, bao gồm 59 tỷ đồng vay ngắn hạn và 305 tỷ đồng vay dài hạn.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%