KDC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

 

Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        05/11/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : 8 giờ 30 ngày 01/12/2014

- Địa điểm : Khách sạn InterContinental – 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo quá trình tái cấu trúc;

+ Thông qua chiến lược đầu tư của Công ty;

+ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

( Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, mẫu giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.kinhdo.vn) trước 15 ngày diễn ra đại hội).

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%