KBC: Cổ đông kỳ vọng vào triển vọng dài hạn

KBC: Cổ đông kỳ vọng vào triển vọng dài hạn

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) chiều 10/4 đã có phần thảo luận sôi nổi. 

Chủ tọa và các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề như cơ cấu doanh thu năm 2018 (tập trung doanh thu khu công nghiệp, Khu đô thị Phúc Ninh và doanh thu khác), kế hoạch thanh toán khoản nợ tại PVcomBank (dự kiến thanh toán xong nợ gốc trong năm 2018, khoản lãi thanh toán đến năm 2020), kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2018 (phụ thuộc vào dòng tiền Công ty sẽ đầu tư và các dự án mới, cơ cấu nợ), kế hoạch kinh doanh Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (đang lựa chọn nhà đầu tư thuộc lĩnh vực phù hợp với kế hoạch thu hút dài hạn), lợi ích tiềm năng và tiến độ hoàn thành hạ tầng tại Khu đô thị Phúc Ninh, phương án phát triển mới các khu công nghiệp, khu đô thị của Tổng công ty.

Năm 2017, KBC đạt doanh thu 1.694,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 618,8 tỷ đồng. Năm 2018, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đổng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 800 tỷ đồng. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cũng được quyết định với mức cổ tức tối thiểu là 30%.

Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%, hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn và phần còn lại bằng cổ phiếu.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,266.36

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,266.36 0.0 0.0%
HNX 294.72 0.0 0.0%
UPCOM 81.0 -0.17 -0.21%