KAC: Quý II không có doanh thu

KAC: Quý II không có doanh thu

(ĐTCK) Báo cáo tài chính quý II/2012 của CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC) cho thấy, trong quý II/2013, Công ty không có doanh thu.

Tuy nhiên, do có 6,558 tỷ đồng thu nhập khác phát sinh trong kỳ, KAC vẫn ghi nhận được mức lãi 3,388 tỷ đồng sau thuế quý.

6 tháng đầu năm, KAC đạt gần 4,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 1,152 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái tương ứng là 281,6 tỷ đồng và 70,586 tỷ đồng). Không phát sinh doanh thu nên 6 tháng đầu năm nay, Công ty bị hụt dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 15,379 tỷ đồng.

KAC có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 245 tỷ đồng. Cuối quý II/2013, Công ty có khoản vay ngắn hạn 9 tỷ đồng, 38 tỷ đồng vay dài hạn. Ngoài ra, Công ty còn nợ 32,7 tỷ đồng các khoản thuế và khoản phải trả Nhà nước và 38,35 tỷ đồng phải trả dài hạn khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%