KAC: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        12/09/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

+ Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

+ Thưởng cổ phiếu

+ Phát hành tăng vốn

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 9 năm 2014

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%