JVC vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 15/8

(ĐTCK) Hôm nay, 12/8/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) có công văn quyết định đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC – HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 15/8/2016.

Theo HOSE, nguyên nhân JVC bị rơi vào diện kiểm soát đặc biệt do Công ty thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo (từ ngày 28/12/2015) thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt.

Đồng thời lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là âm 1.335,78 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2016 ghi nhận con số âm 990,08 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015.

Như vậy, cổ phiếu JVC chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021